Libellen werkgroep

Op 25 mei 2013 is het poldertuinengebied tot eerste stedelijk libellenreservaat van Nederland uitgeroepen.
Vrijwel alle in deze regio van nature voorkomende soorten kunnen hier worden waargenomen.
Dat zijn er In Zoetermeer gedurende de laatste 12 jaar 26, waarvan 10 juffers en 16 ‘echte’ libellen.
Juffers en echte libellen zijn simpel van elkaar te onderscheiden. Type hier voor de gevonden soorten
Juffers hebben ogen aan de zijkant van de kop.
Ze zijn kleiner dan de echte libellen en de voor- en achtervleugels zijn gelijk van vorm.
De vleugels houden ze in ruststand boven het achterlijf gevouwen. .
Echte libellen zijn groter. De vleugels zijn ongelijkvormig, de achtervleugels groter dan de voorvleugels.
In ruststand houden ze de vleugels gespreid. De enorme ogen voor op de kop raken elkaar doorgaans.

De in Zoetermeer waargenomen soorten kunnen worden ingedeeld in vaste bewoners en zwervers.
De laatste groep bevat soorten die plotseling kunnen opduiken en daarna weer jarenlang afwezig zijn.
Zo beleefden we in 2008 een invasie van geelvlekheidelibellen, terwijl dat in 2012 met de zwarte heidelibel het geval was.
Gezien de verbeterde waterkwaliteit en het opwarmend klimaat kunnen we in de komende jaren ook te maken krijgen met de vestiging van nieuwe soorten.

Ontwikkelingen op libellengebied worden in het reservaat op de voet gevolgd.

In 2016 is een eerste evaluatie van de resultaten van het reservaat aangeboden aan de wethouder van Zoetermeer:

Stedelijk libellenreservaat Zoetermeer Type hier voor de Pdf versie
Winfried van Meerendonk
en Henk J. Lubberding

Voor de ligging van het stedelijk libellen reservaat type hier

Het reservaat is onderdeel van het landelijk meetnet libellen.
Ziet u een bijzondere of afwijkende libel, geef die dan door het liefst voorzien van een foto via: www.waarneming.nl.

Voor meer informatie over het reservaat: Henk J. Lubberding 079-3219841 over de voorkomende soorten kunt u terecht op www.libellennet.nl